Zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-vrijstelling

Informatie over enkele “Fiscale voordelen voor zelfstandigen (ZZP’ers, freelancers, e.d.)” in Nederland voor het jaar 2024, resp. 2023, specifiek met betrekking tot de “Zelfstandigenaftrek”, “Startersaftrek” en “MKB-vrijstelling”.

Hier is een samenvatting van de belangrijkste punten:

1.         Zelfstandigenaftrek (2024, resp. 2023): 

De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2024 € 3.750. Dit is een verlaging ten opzichte van het voorgaande jaar 2023, waarin het nog € 5.030 was. Als u op 1 januari de AOW-leeftijd hebt bereikt, wordt de zelfstandigenaftrek echter verminderd tot 50%.

2.         Startersaftrek (2024, resp. 2023):

Starters kunnen mogelijk recht hebben op de startersaftrek, naast de zelfstandigenaftrek. In 2024 bedraagt de startersaftrek, net als in 2023, € 2.123.
Deze aftrek kan maximaal twee keer binnen een periode van vijf jaar worden toegepast, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

3.         MKB-Vrijstelling (2024, resp. 2023):

De MKB-winstvrijstelling is een fiscale regeling in Nederland die bedoeld is om het MKB (Midden- en Kleinbedrijf) te ondersteunen door een deel van de behaalde winst vrij te stellen van belasting.

Onderstaand een beknopte uitleg over de MKB-winstvrijstelling voor de jaren 2024 en 2023:

De MKB-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst dat wordt vrijgesteld van belasting.

In 2024 bedraagt de MKB-winstvrijstelling 13,31 % van de behaalde winst na aftrek van ondernemersaftrek zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. In het voorgaande jaar 2023 was dit nog 14 %.

Deze vrijstelling is van toepassing op natuurlijke personen die winst uit onderneming genieten, zoals eenmanszaken, maatschappen en vennootschappen onder firma (VOF).

De vrijstelling wordt automatisch toegepast bij de berekening van de belastbare winst in de aangifte inkomstenbelasting.

Het doel van de MKB-winstvrijstelling is om ondernemerschap te stimuleren en de administratieve lasten te verminderen voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Het is belangrijk op te merken dat de MKB-winstvrijstelling alleen van toepassing is op natuurlijke personen en niet op rechtspersonen zoals bv’s (besloten vennootschappen).

Het is belangrijk om te benadrukken dat belastingregels en -voordelen kunnen veranderen, dus het is altijd verstandig om de meest recente informatie van de Belastingdienst of een belastingadviseur te raadplegen voor specifieke situaties.

Deel dit bericht

Scroll naar boven
Login bestaande klant